لوگوی باغ وحش برانکس

لوگوی باغ وحش برانکس

اگر بخواهید لوگوی باغ وحش طراحی کنید به چه چیزی فکر می کنید؟ حالا اگر این باغ وحش در قلب شهر نیویورک واقع شده باشد چطور؟ نیویورک شهر بزرگ و جالبی است

که به برجها و ساختمانهای بلندش معروف است. از طرفی زرافه ها هم حیوانات بزرگ، بلند و جالبی هستند که می توانند نظر همه را جلب کنند! فکر نمی کنید با این اطلاعات به راحتی می توان لوگویی طراحی کرد که مؤثر و بیانگر همه نیازهای ما باشد؟